För- och nackdelar med att investera i aktier

Home » Investing » För- och nackdelar med att investera i aktier

För- och nackdelar med att investera i aktier

Vilka är fördelarna och nackdelarna med att investera på aktiemarknaden? Historiskt sett har aktiemarknaden levererat generösa avkastningar till investerare över tid, men det går också ner, vilket ger investerare möjlighet för både vinster och förluster; för risk och avkastning.

Viktiga takeaways

 • Att investera på aktiemarknaden kan erbjuda flera fördelar, inklusive möjligheten att tjäna utdelningar eller en genomsnittlig årlig avkastning på 10%.
 • Aktiemarknaden kan dock vara volatil, så avkastning garanteras aldrig.
 • Du kan minska din investeringsrisk genom att diversifiera din portfölj utifrån dina finansiella mål.

Aktieinvesteringar Fördelar och nackdelar

Fördelar

 • Väx med ekonomin
 • Håll dig före inflationen
 • Lätt att köpa och sälja

Nackdelar

 • Risk att förlora allt
 • Tar tid att forska
 • Känslomässiga upp- och nedgångar

5 Fördelar med aktieinvestering

Aktieinvesteringar erbjuder många fördelar:

 1. Utnyttjar en växande ekonomi: När ekonomin växer, så gör företagens resultat också. Det beror på att ekonomisk tillväxt skapar jobb, vilket skapar inkomst, vilket skapar försäljning. Ju fetare lönecheck, desto större ökning av konsumenternas efterfrågan, vilket driver fler intäkter till företagens kassaregister. Det hjälper till att förstå faserna i konjunkturcykeln – expansion, topp, sammandragning och dal.
 2. Bästa sättet att ligga före inflationen: Historiskt sett har aktier i genomsnitt haft en årlig avkastning på 10%.1 Det är bättre än den genomsnittliga årliga inflationstakten. Det betyder dock att du måste ha en längre tidshorisont. På så sätt kan du köpa och hålla kvar även om värdet tillfälligt sjunker. 
 3. Lätt att köpa: Börsen gör det enkelt att köpa aktier i företag. Du kan köpa dem via en mäklare eller en finansiell planerare eller online. När du har skapat ett konto kan du köpa aktier på några minuter. Vissa nätmäklare, till exempel Robinhood, låter dig köpa och sälja aktier utan provision.
 4. Tjäna pengar på två sätt: De flesta investerare tänker köpa lågt och sedan sälja högt. De investerar i snabbt växande företag som uppskattar i värde. Det är attraktivt för både daghandlare och köp-och-innehavare. Den första gruppen hoppas kunna dra fördel av kortsiktiga trender, medan den senare förväntar sig att se företagets resultat och aktiekurs växa över tiden. De tror båda att deras färdigheter i aktieplockning gör att de kan överträffa marknaden. Andra investerare föredrar en vanlig ström av kontanter. De köper aktier i företag som betalar utdelning. Dessa företag växer i måttlig takt.2
 5. Lätt att sälja: Aktiemarknaden låter dig när som helst sälja dina aktier. Ekonomer använder termen “likvid” för att betyda att du snabbt kan omvandla dina aktier till låga transaktionskostnader. Det är viktigt om du plötsligt behöver dina pengar. Eftersom priserna är volatila riskerar du att tvingas ta en förlust.

5 nackdelar

Här är nackdelar med att äga aktier:

 1. Risk: Du kan förlora hela din investering.  Om ett företag gör det dåligt kommer investerare att sälja och sänka aktiekursen. När du säljer förlorar du din initiala investering. Om du inte har råd att förlora din initiala investering bör du köpa obligationer.3 Du får inkomstskattelättnad om du förlorar pengar på din aktieförlust. Du måste också betala kapitalvinstskatter om du tjänar pengar
 2.  Aktieägare betalade sist: Föredragna aktieägare och obligationsinnehavare eller borgenärer får betalt först om ett företag går sönder.5 Men det händer bara om ett företag går i konkurs. En väl diversifierad portfölj bör hålla dig säker om något företag går under.
 3. Tid: Om du köper aktier på egen hand måste du undersöka varje företag för att avgöra hur lönsamt du tror att det kommer att bli innan du köper dess aktier. Du måste lära dig att läsa bokslut och årsredovisningar och följa ditt företags utveckling i nyheterna. Du måste också övervaka börsen själv, eftersom även det bästa företagets pris kommer att sjunka i en marknadskorrigering, en marknadskrasch eller björnmarknad.
 4. Känslomässig berg- och dalbana: Aktiekurserna stiger och sjunker sekund för sekund. Individer tenderar att köpa högt, av girighet och sälja lågt, av rädsla. Det bästa du kan göra är att inte ständigt titta på prisfluktuationerna i aktier, och var noga med att checka in regelbundet.
 5. Professionell konkurrens: Institutionella investerare och professionella handlare har mer tid och kunskap att investera. De har också sofistikerade handelsverktyg, finansiella modeller och datorsystem till sitt förfogande. Ta reda på hur du får en fördel som individuell investerare.

Diversifiera för att sänka investeringsrisken

Det finns sätt att minska din investeringsrisk, till exempel genom att diversifiera:

 1. Efter investeringstyp: En väl diversifierad portfölj kommer att ge de flesta fördelar och färre nackdelar än aktieägandet enbart. Det betyder en blandning av aktier, obligationer och råvaror. Med tiden är det det bästa sättet att få högsta avkastning till lägsta risk
 2. Efter företagets storlek: Det finns stora, medelstora och små bolag. Termen “cap” står för “versaler”. Det är den totala aktiekursen gånger antalet aktier.
 3. Efter plats: Egna företag i USA, Europa, Japan och tillväxtmarknader. Med diversifiering kan du dra nytta av tillväxten utan att vara sårbar för någon enskild aktie.
 4. Genom fonder: Genom att äga fonder kan du äga hundratals aktier valda av fondförvaltaren. Ett enkelt sätt att diversifiera är genom användning av indexfonder eller indexfonder.

Poängen

Hur mycket av varje typ av investering ska du ha? Finansplanerare föreslår att du fastställer din tillgångsfördelning baserat på dina finansiella mål och var ekonomin befinner sig i konjunkturcykeln.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad innebär det att investera i aktier?

Att investera i aktier innebär att du köper eget kapital i ett företag. Med andra ord, du är delägare, även om du bara äger en liten del av företaget.

Hur börjar du investera i aktier?

Det enda du behöver investera i aktier är några dollar och tillgång till marknaden via ett mäklarkonto. Processen att öppna ett mäklarkonto liknar den för att öppna ett checkkonto.

Hur tjänar man pengar på att investera i slantaktier?

Penny -aktier är mycket osannolikt att erbjuda utdelning, vilket innebär att du kommer att tjäna pengar genom kapitalvärdering. Penny -aktier är små företag som hoppas kunna växa till stora, och det finns potential att tjäna på den tillväxten, men det finns också risken att företaget aldrig kommer att växa eller till och med gå i konkurs.

Hur mycket kan du tjäna på att investera i aktier?

Vissa människor blir väldigt rika genom att investera i aktier, medan andra förlorar mycket pengar och hamnar i skuld. I allmänhet, ju mer pengar du investerar, desto högre är dina potentiella vinster eller förluster. Som en grov tumregel fick S&P 500 cirka 10% per år från 1993 till 2020, så någon som hade investerat alla sina pengar i en S&P indexfond under den tiden skulle ha gjort cirka 10% vinst från sina investeringar per år.

Author: Ahmad Faishal

Ahmad Faishal is now a full-time writer and former Analyst of BPD DIY Bank. He's Risk Management Certified. Specializing in writing about financial literacy, Faishal acknowledges the need for a world filled with education and understanding of various financial areas including topics related to managing personal finance, money and investing and considers investoguru as the best place for his knowledge and experience to come together.